Ken Liu

Author details

Born:
Nov. 5, 1976

External links

Books by Ken Liu

Cixin Liu, Hao Jingfang, Ken Liu, Chen Qiufan, Xia Jia, Ma Boyong, Tang Fei, Cheng Jingbo: Invisible Planets (Hardcover, 2016, Tor Books) No rating

Invisible Planets

by , , , and 5 others